Personas

Ryo Narita

Cargo: Actor
Película Your Name
Personaje: Katsuhiko Teshigawara